dobrin.jpg

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBRIN este parte componentă a comunităţii, delimitată de unitatea administrativ teritorială a comunei Dobrin, cu centrul administrativ în satul Dobrin,având în componenţă satele: Doba, Verveghiu, Deleni, Naimon, Sincraiu-Silvaniei.

Următoarele subunităţi constituie structurile Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dobrin:

- Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dobrin, unitate cu personalitate juridică (situată în centrul de comună) ;

- Grădinița cu program normal Dobrin, secție română .

- Şcoala Primară și Grădinița cu program normal Doba, secție maghiară;

- Şcoala Primară și Gradinița cu program normal Verveghiu; secție maghiară;

- Şcoala Primară Sîncraiu Silvaniei; secție maghiară.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier și materiale didactice adecvate vârstei, condiții igienico-sanitare și personal didactic calificat.

       În anul școlar 2019-2020 clasele pregătitoare vor funcționa pe lângă învățământul primar.        Unitatea noastră școlară beneficiează de un microbuz școlar care asigură transportul elevilor în cadrul comunei.